Egyéb kategóriaEgészségÉletmód

Egészségügyi ellátás Ausztriában

Az osztrák egészségbiztosítási összekötő szerv elérhetősége: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger Postfach 600; 1031 Kundmanngasse 21. WIEN ÖSTERREICH +43 1 71132 www.hauptverband.at.

Kiutazás előtt:

Az Európai Egészségbiztosítási Kártya kiváltása szükséges bármely egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervnél.

Orvosi ellátás

Az Európai Egészségbiztosítási Kártyával közvetlenül lehet fordulni a szerződéses egészségügyi szolgáltatókhoz.

Gyógyszerek

A gyógyszertárban az orvos által receptre felírt receptre szolgálják ki a gyógyszereket.

Kórházi ellátás

A kórházi beutalásra a kezelőorvos tesz javaslatot.

Sürgősségi esetekben az Európai Egészségbiztosítási Kártya bemutatásával közvetlenül is fel lehet keresni a kórházat.

A szokványos színvonalat meghaladó igényeket a biztosító nem fedezi és ezek árai meglehetősen magasak.

A kezelésért az alábbi önrészt kell megfizetni

Gyógyszerek

a recepten található tételenként 5,30 EUR

Gyógyászati segédeszközök

a költségek 10%-ka, legalább 29,60 EUR, látássegítő eszközöknél 88,80 EUR 

Kórházi ellátás

9,10 – 18,80 EUR a biztosított családtagjai részére (maximum naptári évenként 28 napra)

A költségek visszatérítése

Amennyiben nem volt Európai Egészségbiztosítási Kártya, és az ellátás költségeit saját terhére kellett, hogy igénybe vegye, a kezeléskor kiállított eredeti számlákat és a kiegyenlítésére vonatkozó igazolást a lakóhelye szerint illetékes kormányhivatalhoz nyújtsa be. A költségek utólagos megtérítésére vonatkozó igény az ellátás igénybevételétől számított hat hónapon belül érvényesíthető.

Ebben az esetben a kormányhivatal megkeresi a kisegítő teherviselőt, és a külföldi biztosítótól kapott információk alapján azt az összeget fizeti ki, amennyibe az ellátás a Kártya alapján került volna. Az így megtérített és a ténylegesen kifizetett összegek közötti költségkülönbözetet az ellátásban részesült személy saját maga köteles vállalni, ezt az egészségbiztosító nem téríti meg.

Az osztrák jogszabályok értelmében a mentés és a hegyi balesetek esetén a szállítási költségeket a biztosító nem fedezi, azok fizetőkötelesek. Ilyen esetekre utasbiztosítás kötését javasoljuk.

Keresőképtelenség

Abban az esetben, ha a magyar biztosított Ausztriában keresőképtelenné válik, és érvényesíteni akarja magyar táppénz iránti igényét, keresőképtelenségéről igazolást – E 116-os nyomtatványt - kell kérnie a külföldi orvostól, és ezzel kell három napon belül egy szabadon választott külföldi biztosítóhoz kell fordulnia. Itt meg kell adni a tartózkodásának, valamint a lakóhelye szerint illetékes szakigazgatási szervnek a címét. A külföldi biztosító E 115-ös nyomtatványt állít ki, ami a magyar táppénz folyósításának az alapja lesz. A lehető legkorábban célszerű bejelentenie a munkaadójának (lehet telefonon, vagy fax útján) keresőképtelenségének kezdetét és annak várható időtartamát, valamint a gyógykezelés ideje alatti tartózkodási helyét.